دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 دانش‌آفرینی در سازمان‌های رسانه‌ای با بهره گیری از مدل نوناکا مورد مطالعه خبرگزاری ایسنا

قسمتی از متن پایان نامه :

موانع توسعه مدیریت دانش

بعضی از موانع استقرار و اجرای موفقیت آمیز مدیریت دانش سازمان‌ها به تبیین زیر می باشد:

۱- عوامل انسانی: یکی از موانع عمده مدیریت دانش این می باشد که بشر‌ها به هر دلیل نخواهند دانش خود را تسهیم کنند و از آن منحصرا برای پیشرفت شخصی خود بهره گیری کنند، زیرا ممکن می باشد این تصور غلط وجود داشته باشد که زیرا دانش، قدرت می باشد پس نباید آن را از دست داد.

۲- عوامل سازمانی: عمده‌ترین این عوامل عبارتند از:

  • عوامل ساختاری: ساختار‌های سلسله مراتبی و غیر منعطف نمی‌تواند محمل خوبی برای مدیریت دانش باشد.
  • عوامل مدیریتی: عدم اعتقاد و حکایت عالی از فعالیت‌ها و برنامه‌های مدیریت دانش، توجه‌های کوتاه مدت و جزئی نگری سبک‌های نا‌مناسب رهبری نیز مانع اجرای موفقیت آمیز برنامه‌های مدیریت دانش می شوند.
  • عوامل شغلی: «تبیین شغل‌های» نا‌مناسب، مشاغل تکراری و روتین، ابهام و تعارض در تأثیر نیز برای مدیریت دانش، نامطلوب خواهند بود.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • نظام‌های حقوقی و دستمزد و جبران خدمات: این سیستم‌ها تأثیر بسیار مهمی را در پشتیبانی برنامه‌های مدیریت دانش اعمال می‌کنند. افراد زمانی اقدام به توزیع دانش می‌کنند که انگیزه لازم را برای این کار داشته باشند.

۳- عوامل فرهنگی: مدیریت دانش، بدون وجود یک فرهنگ مشارکتی مناسب و مبتنی بر اعتماد نمی‌تواند به گونه‌ای موفق به کار گرفته گردد. اگر فرهنگی، توزیع و تسهیم دانش را تشویق نکند. مدیریت دانش با چالش روبرو خواهد گردید.

۴- عوامل سیاسی: ثبات یا عدم ثبات فضای سیاسی کشور نیز به دلیل اثر گذاری بر فرآیند خط مشی گذاری و ثبات مدیریت در سازمان‌های دولتی مدیریت دانش را تحت تاثیر قرار خواهد داد. همچنین وجود فضایی باز که در آن فرآیند به راحتی بتوانند ایده‌های خود را اظهار نمایند، بر طریقه فعالیت‌های مدیریت دانش اثر گذار خواهد بود.

۵- عوامل فنی و تکنولوژیکی: صاحب نظران در تقسیم دانش، به دو نوع دانش کلی تصریح می‌کنند. دانش نهفته و دانش عیان. دانش سازمانی، حاصل تعامل این دو نوع دانش می باشد و این تعامل مستمر و مداوم می باشد. دانش ایجاد شده بایستی به طریقی مناسب نگهداری گردد. مراکز دانش در سازمان‌ها در حقیقت کانون جمع آوری، سازماندهی و انتشار دانش هستند. ممکن می باشد این مراکز فیزیکی یا مجازی باشند. هدف از ایجاد این مراکز، هدایت افراد به سوی منابع دانش در داخل یا خارج سازمان می باشد. در این مراکز نقشه‌های دانش تهیه، نگهداری و بهنگام سازی می گردد (صالحی و ابیانه، ۱۳۸۷).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف فرعی پژوهش:

  • شناسایی فرآیندهای تولید دانش در یک سازمان رسانه‌ای
  • تعیین و اولویت‌بندی فرآیندهای تبدیل دانش ضمنی و تصریحی بر اساس مدل نوناکا در یک سازمان رسانه‌ای
  • وجود یا عدم وجود فرآیندهای تولید دانش ضمنی و یا تصریحی در یک سازمان رسانه‌ای
  • مطالعه انطباق‌پذیری مدل نوناکا برای دانش‌آفرینی در یک سازمان رسانه‌ای