دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 دانش‌آفرینی در سازمان‌های رسانه‌ای با بهره گیری از مدل نوناکا مورد مطالعه خبرگزاری ایسنا

قسمتی از متن پایان نامه :

عناصر مدیریت دانش

مدیریت دانش اغلب متشکل از سه عنصر: افراد، فرآیندها و فن آوری می باشد. این دیدگاه تقریبا  به گونه قطع ریشه هایش به نظریه الماس مدل سازمان­های لیویت[1] بر می­گردد. هرچند نظریه لیویت شامل وظیفه و ساختار در کنار افراد و فن آوری به جای فرآیند ها می باشد. این مهم می باشد تا تاکید گردد که اصطلاح فرآیندهای ذکر گردیده نه فقط به فرآیند های مدیریت دانش بلکه به فرآیندهای کسب و کار سازمان مربوط می گردد. شکل 2-4 نشان می دهد این سه عنصر در پیوند با هم، هر یک از آنها یک ارتباط متقابل با دو عنصر دیگر دارد. به عنوان مثال، افراد به طراحی و سپس اجرای فرآیندها کمک می کنند، در حالی که فرآیندها، تأثیر­ها و دانش مورد نیاز مردم را تعریف می­کنند.

Figure 6 شکل2-6: افراد، فرآیندها و فن آوری برگرفته از (Edwards ,2009)

علاوه بر ارتباط بین این سه عنصر، شکل 2-4 می تواند بوسیله قرار دادن هر یک از سه عنصر در یکی از رئوس مثلث، برای کمک به هر طرح مدیریت دانش خاصی مورد بهره گیری قرار گیرد. در طرح‌های مدیریت دانش، در راس “افراد” مثلث بایستی به صورت راهنما پیاده سازی و یا به صورت جمعی تمرین گردد؛ در رأس “فن آوری” بایستی منابع یا سیستم های دانش­بنیان پیاده­سازی گردد؛ در راس “فرآیندها” بایستی روش­های جدید در کار و یا ساخت اجراشو ، در هر دو مورد آن چیز که که شما می خواهید به آن برسید، برای رسیدن به اهداف مدیریت دانش می باشد. (Edwards ,2009)

[1] Leavitt

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف فرعی پژوهش:

  • شناسایی فرآیندهای تولید دانش در یک سازمان رسانه‌ای
  • تعیین و اولویت‌بندی فرآیندهای تبدیل دانش ضمنی و تصریحی بر اساس مدل نوناکا در یک سازمان رسانه‌ای
  • وجود یا عدم وجود فرآیندهای تولید دانش ضمنی و یا تصریحی در یک سازمان رسانه‌ای
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • مطالعه انطباق‌پذیری مدل نوناکا برای دانش‌آفرینی در یک سازمان رسانه‌ای