شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 دانش‌آفرینی در سازمان‌های رسانه‌ای با بهره گیری از مدل نوناکا مورد مطالعه خبرگزاری ایسنا

قسمتی از متن پایان نامه :

توسعه ابعاد ساختار سازمانی؛

پس با ورود به یک فضای دانشی سازمان­ها برای بدست آوردن فرصت در محیط پویا بایستی انطباق پذیرتر و منعطف تر باشند. ادراکات سنتی که از ساختار سازمانی هست در روبرو شدن با چالش ها و نیازهای جدید اقتصاد دانشی با شکست روبرو می شوند. به هر حال برای توسعه و ترسیم اشکال ساختاری جدید که بتوانند نیازهای جدید محیط دان شمحوری را برآورده سازند به کمک ابعاد ساختاری سطح بالاتری نیاز می باشد. و در این بین روابط غیررسمی تأثیر مهمی در تعریف و ادراک فعالیت­های ساختاری بر عهده دارند. این ابعاد انرژی واقعی سازمان­های رقیب را در زمینه توانمندی پویا در اقتصاد دانشی تعیین می­کنند. گذار کلی ساختار سازمانی نشان دهنده روندی می باشد که به گونه روزافزون به سمتی پیش می­رود که در یک محیط پویا ساختار سازمانی بایستی بازتر از تعاریف موجود، عاطفی تر از عقلانیت جامع، تعاملی تر، منعطف تر، اعتماد محورتر و غیر رسمی تر باشد.

درشرایطی که بقا و مزیت رقابتی سازمان ها تا حدود زیادی به کسب، خلق، بهره گیری و انتقال دانش متکی شده می باشد، بایستی شرایط و الزامات لازم برای این امر را در ساختار سازمان ها فراهم نمود. بعضی از مهمترین الزامات ساختاری برای مدیریت موثر دانش در سازمان عبارتند از:

  • کاهش مرزها: سازمان­های دانش­محور نیازمند رهایی از محدودیت مرزهای جدا کننده و ایجاد یک چهارچوب فکری مشترکند که به وسیله آن بتوان هویت سازمانی و روابط مبتنی بر اعتماد را ایجاد نمود. در این صورت ذخیره دانش سازمانی می­تواند ورای محدودیت های مرزهای فیزیکی گسترش یابد. انجام چنین کاری کارکنان سازمان را قادر می­سازد که بدون ممانعت ساختارها و کنترل های رسمی به اطلاعات دسترسی داشته باشند. روابط غیررسمی تأثیر مهمی در از میان بر داشتن این مرزها اعمال می کنند.
  • سیالیت[1]: مدیریت موثر دانش مستلزم جریان دانش می باشد نه انباشته کردن آن (Perez-Bustraman,1999). سازمان بایستی جریان دانش را روان ساخته و اجازه دهد که دانش تاثیر عمیقی بر عملکرد داشته باشد. روابط غیر رسمی موجب ارتقا شبکه­های داخلی و خارجی مناسب برای تسهیل جریان دانش می شوند.
  • تعامل[2]: مدیریت دانش موثر تا حدود زیادی به مدیریت کردن دانش ضمنی متکی می باشد. روابط غیررسمی موجب افزایش تعاملات بین فردی، فراوظیفه ای، و درون سازمانی می گردد و مهمترین روش خلق، کدگذاری و تسهیم دانش ضمنی به شمار می رود.
  • انعطاف پذیری: برای اینکه بتوان ستاده های مبتنی بر دانش را به صورت موثر تولید نمود، ساختار بایستی منعطف باشد نه قطعی، تا بتواند دانش را به موقع و به جا بازسازماندهی کند و افراد و واحدها را برای برآورده ساختن نیـازهای سازمانی گرد هم آورد. پس سازمــان­ها نمی‌­توانند چهار چوب­های نامنعطفی باشند؛ بلکه پدیده­های پویایی هستند که به وسیله فرایندهای مختلفی خلق می­شوند و دوباره تجلی پیدا می کنند. این الزام به وسیله روابط غیررسمی برآورده می گردد.( Wang,2003)

[1] Fludity

[2] Interactivenes

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف فرعی پژوهش:

  • شناسایی فرآیندهای تولید دانش در یک سازمان رسانه‌ای
  • تعیین و اولویت‌بندی فرآیندهای تبدیل دانش ضمنی و تصریحی بر اساس مدل نوناکا در یک سازمان رسانه‌ای
  • وجود یا عدم وجود فرآیندهای تولید دانش ضمنی و یا تصریحی در یک سازمان رسانه‌ای
  • مطالعه انطباق‌پذیری مدل نوناکا برای دانش‌آفرینی در یک سازمان رسانه‌ای