دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 دانش‌آفرینی در سازمان‌های رسانه‌ای با بهره گیری از مدل نوناکا مورد مطالعه خبرگزاری ایسنا

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

مبانی نظری مدیریت دانش

حسن‌زاده (۱۳۸۶) در کتاب مفاهیم و زیر ساختار‌ها آورده می باشد:

«دانش به عنوان منبع اصلی سازمان‌ها تعبیر می گردد چنانچه سازمان‌ها بخواهند به مدیریت دانش به عنوان یک سرمایه سازمانی بپردازند. بایستی عوامل زیر ساختی مناسبی را فراهم آورند. فراهم آوری عوامل زیر ساختی نیازمند مجموعه‌های سازمانی می باشد که ساز و کار‌های خاصی را می‌طلبد. نظریه دانش ودار «شرکت» به خوبی لزوم وجود مجموعه‌های سازمانی و در نظر داشتن دانش سازمانی را توجیه می کند. به همین دلیل در این پژوهش آغاز نظریه «شرکت» به عنوان بحث زیر بنایی و ابعاد دانش مداری آن مورد توجه قرار گرفته می باشد. »

نظریه «تعادلات سه جزئی» یکی دیگر از نظریه‌هایی می باشد که در نظر داشتن دانش در سازمان‌ها (به ویژه جلوگیری از گسترش حجم سازمان‌ها) را به خوبی توجیه می کند «نظریه خلق و تبدیل دانش» سازمانی نیز به خاطر اینکه به صورت خاص فرآیند‌هایی را در اختیار می‌گذارد یررسی شده می باشد. «سازمان یاد گیرنده» نظریه دیگری می باشد که پیش زمینه مدیریت دانش می باشد در اینجا مطرح شده می باشد.

2-2-8-1) نظریه شرکت

نظریه شرکت از نظریه هایی می باشد که قابلیت های سازمانی را از هر نوع مورد توجه قرار می دهد. این نظریه در اواسط دهه 1980 توسط آنتوان آکوستین ارائه گردید و آلفرد مارشال آن را تکمیل نمود اختصار این نظریه این می باشد که مهمترین هدف یک شرکت به حداکثر رساندن سود می باشد و شرکت ها یا سازمان ها برای حداکثر سود، کوشش می کنند از کلیه منابع خود بیشترین بهره گیری را به اقدام آورند. در یک تقسیم بندی ساده، منابع اصلی سازمان را افراد، فرآیند ها و فناوری تشکیل می دهد و هرگونه برنامه ریزی سازمان بر مبنای این سه عنصر شکل می گیرد. پیتر داکر معتقد می باشد که ارزشمندترین منبع هر سازمان، دانش افراد (کارکنان) آن می باشد. پس به نظر می رسد که اهمیت افراد در سازمان ها به توان خلق، انتقال و بکار گیری دانش آن ها بستگی دارد و فقط از این طریق می باشد که سازمان به ارزش افزوده سرمایه گذاری دراز مدت خود دست پیدا می کند. سازمان ها از دیدگاه منبع مدار[1] و دانش مدار[2] مورد توجه قرار می گیرد. (حسن زاده، 1386)

در دیدگاه منبع مدار، شرکت یا سازمان مجموعه ای می باشد که بر منابع درون سازمانی استوار می باشد و در میان منابع سازمانی، دانش مهم ترین عامل رشد و بالندگی سازمان ها به شمار می رود. از سوی دیگر، طرفداران دیدگاه دانش مدار شرکت عقیده دارند که دانش منبع اصلی تولید در شرکت هاست. دانش نه تنها به عنوان یک منبع، بلکه بهترین دارایی سازمانی می باشد که به مدیریت و قراهم آوری زمینه ها و زیر ساخت های لازو نیاز دارد.

دیدگاه دانش مدار شرکت بر این اندیشه اولی استوار می باشد که وجه اصلی رقابت سازمان ها در نحوه خلق و انتقال کار آمد دانش در بستر سازمانی می باشد. سازمان ها برای بهره گیری از دانش سازمانی خود به عنوان یک ابزار رقابتی و پیش برنده بایستی با روش های مختلف، آن را از حالت نهان به حالت عیان در آورند. و سپس بتوانند آن را در بین کارکنان سازمان انتقال دهند.

پس، مجموعه های سازمانی به ویژه سازمان های دولتی بایستی ساز و کار مناسبی برای ساماندهی و مدیریت دانش خود تدوین کنند. برای انجام کارهای دانشی در داخل سازمان برنامه ریزی نمایند و ساز و کارهای لازم برای بهره گیری بهینه از دانش سازماندهی را فراهم آورند. (قانع بصیری، 1373)

[1] Resource based theorey of the Firm

[2] Knowledge based theory of the Firm

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف فرعی پژوهش:

  • شناسایی فرآیندهای تولید دانش در یک سازمان رسانه‌ای
  • تعیین و اولویت‌بندی فرآیندهای تبدیل دانش ضمنی و تصریحی بر اساس مدل نوناکا در یک سازمان رسانه‌ای
  • وجود یا عدم وجود فرآیندهای تولید دانش ضمنی و یا تصریحی در یک سازمان رسانه‌ای
  • مطالعه انطباق‌پذیری مدل نوناکا برای دانش‌آفرینی در یک سازمان رسانه‌ای